PRELEGENCI

DR MAREK WIGIER

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu Wieloletniego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W swojej pracy skupia się na naukowych makro i mikroanalizach polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich, a także mechanizmów, które rządzą przemysłem rolno-spożywczym. Dwukrotnie powołany przez ministra rolnictwa do komitetów monitorujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oraz 2014 - 2020. Autor wielu publikacji, które analizują wyzwania i problemy polskiej wsi. Swoje doświadczenie przekazuje studentom i środowiskom naukowym na całym świecie m.in. w Rumunii, Austrii, Kazachstanie i na Litwie.

PRZEMYSŁAW TOMCZAK

Kierownik Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku. Członek zarządu zrzeszenia producentów i dostawców Mleka Mlektur. Oficjalny doradca Rolny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2009 roku. Specjalista w dziedzinie opracowywania programów szkoleniowych dotyczących dostosowania rolników do funkcjonowania w warunkach określonych przez wspólną politykę rolną. Ekspert w zakresie planowania i finansowania działalności gospodarczej. Doskonale zna zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz zagadnienie z zakresu funkcjonowania instytucji rynkowych oraz marketingu produktów rolnych. Jego wiedza i doświadczenie poparte jest praktyką, sam jest właścicielem prężnie działającego gospodarstwa rolnego.

ROBERT DOŁOWY

Trener, specjalista w dziedzinie negocjacji biznesowych, skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, czasem i organizacją pracy. Absolwent Politechniki Warszawskiej i francuskich szkół zarządzania „Grandes Ecoles”. Absolwent MBA w WSPiZ im L. Koźmińskiego w Warszawie. Ma na swoim koncie pracę w firmach doradczych oraz w pracy w marketingu i sprzedaży na najwyższych stanowiskach kierowniczych: Royal Dutch Shell Group of Companies, Grupa Valeo. Od 15 lat prowadzi profesjonalną działalność szkoleniową, swoje doświadczenie przekazując pracownikom takich firm jak Peugeot, Citroen, Mostostal, Budimex, Wienerberger, Prima.

PAWEŁ WYRZYKOWSKI

Analityk sektora mleczarskiego w Banku BGŻ BNP Paribas. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. W trakcie studiów odbył półroczny staż na Uniwersytecie Technicznym w Monachium w zakresie nauk konsumenckich. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy zawodowej w instytucjach sektora rolno-spożywczego. Przed przejściem do Banku BGŻ BNP Paribas pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, gdzie zajmował się analizą popytu na żywność w krajach Unii Europejskiej oraz analizą rynku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Autor lub współautor kilkunastu raportów i publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu komentarzy i komunikatów w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

MICHAŁ KOLEŚNIKOW

Absolwent SGH na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w instytucjach z otoczenia sektora rolno-spożywczego w Polsce i za granicą. Pracował w Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowym Banku Polskim oraz Agriculture and Horticulture Development Board w Wielkiej Brytanii. W latach 2004-06 przedstawiciel Polski w organach doradczych Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Rolnictwo). Doradzał w projektach dotyczących strategii rozwoju oraz fuzji i przejęć w sektorze rolno-spożywczym na potrzeby stowarzyszeń branżowych oraz firm consultingowych. Autor lub współautor kilkunastu raportów oraz kilkuset komentarzy i krótkich opracowań w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

MARTA SKRZYPCZYK

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z analizą sektora rolno-spożywczego. Pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym i Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie była m.in. przedstawicielem Polski w organach doradczych Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna Rolnictwo) oraz Eurostacie. Od 2007 roku związana z sektorem bankowym. Autorka lub współautorka kilkunastu raportów oraz krótkich opracowań w zakresie ekonomii sektora rolno-spożywczego.

MAGDALENA KOWALEWSKA

Analityk rynków rolnych, w szczególności rynku owoców i warzyw oraz drobiu. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia. Obecnie w trakcie doktoratu z zakresu ekonomii na tejże Uczelni. Przed przejściem do Banku BGŻ BNP Paribas pracowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, komentarzy i komunikatów z zakresu ekonomii sektora rolno-spożywczego.