MATERIAŁY SZKOLENIOWE

TEST

Sprawdź swoje zdolności negocjacyjne.

(UWAGA – tylko jedna odpowiedź na każde z pytań jest właściwa).